Mediacje

mediacje
„Więcej ludzi marnuje czas i energię roztrząsając problemy niż rzeczywiście próbując je rozwiązać.” – Henry Ford

Mediacje dają możliwość rozwiązania sporu zanim podejmiecie Państwo decyzję o wystąpieniu na drogę sądową, dobrze jest zastanowić się nad innymi sposobami rozwiązania sporu.

To sposób dobrowolnego rozwiązywania problemów powstałych z powodu:

– wszelkich konfliktów małżeńskich lub rodzinnych

– każdego popełnionego przestępstwa

– każdego czynu zabronionego, popełnionego przez nieletniego

– wszelkich spraw cywilnych, pracowniczych i gospodarczych, w których prawo dopuszcza zawarcie

ugody.

Mediacje zasady ich prowadzenia:

 • Dobrowolności
 • Bezstronności
 • Neutralności
 • Poufności
 • Akceptowalności
 • Bezinteresowności
 • Profesjonalizm
 • Szacunek

Korzyści z przeprowadzenia mediacji:

 • skraca czas trwania postępowania
 • obniża koszty związane z postępowaniem sądowym
 • umożliwia stronom pełną kontrolę i wpływ na sposób rozwiązania konfliktu
 • pozwala na utrzymanie wzajemnych relacji
 • zachowanie korzystnego wizerunku
 • daje możliwość zrozumienia potrzeb własnych
 • zmniejsza obciążenie
 • psychiczne związane z sytuacją konfliktową

Każda ze stron może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji, na każdym etapie postępowania sądowego

W sprawach nieletnich nie powinna trwać dłużej niż 6 tygodni, na w pozostałych sprawach jeśli jest prowadzona na podstawie postanowienia sądu, nie powinna trwać dłużej niż miesiąc, jednak na zgodny wniosek stron może być przedłużona

Masz prawo skorzystać z mediacji !

Jeśli zainteresowała Państwa ta krótka informacja zapraszam do zakładki Mediacje

Podziel się ze znajomymi!