Szkolenia

Wprowadzenie do szkolenia: Profesjonalna AsystentkaProfesjonalna Asystentka

Szkolenie skierowane jest do aktywnych osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje, a tym samym chcą być bardziej konkurencyjne na dzisiejszym rynku pracy. Zachęcamy do skorzystania z bloku szkoleniowego dotyczącego nabycia praktycznych umiejętności, kwalifikacji cechujących profesjonalnych pracowników biurowych.


Cele szkolenia:

 • Dowiesz się jak powinna wyglądać praca asystentki, a także efektywne zarządzanie biurem.
 • Poznasz tajniki zawodu, które pozwolą Ci budować Twoją karierę zawodową.
 • Podczas szkolenia uczestnicy pracują na przykładach realnych sytuacji zawodowych.

Korzyści:

 • Efektywna współpraca z przełożonym i współpracownikami.
 • Umiejętność organizacji funkcjonalnego stanowiska pracy.
 • Uświadomienie własnych możliwości i potencjału.
 • Skuteczniejsze zarządzanie własnym czasem.
 • Poznanie technik skutecznej organizacji biura
 • Stworzenie własnego wizerunku profesjonalnej asystentki.

Program szkolenia:

1. Rola asystentki w zarządzaniu firmą

 • podział i omówienie obowiązków pracowników biurowych

2. Efektywna współpraca z szefem i osobami strategicznymi w firmie

3. Dbałość o wizerunek firmy

 • Wizerunek w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu
 • Działania informacyjne i public relations w praktyce firmy
 • Nazwa, slogany, hasła
 • Logo
 • Strona internetowa
 • System identyfikacji wizualnej

4. Asertywność i komunikacja wewnętrzna elementem budowania wizerunku

 • Efektywna komunikacja w zespole
 • Udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej
 • Komunikacja podczas spotkań służbowych
 • Asertywność – klucz do dobrej komunikacji ze światem
 • Stosowanie asertywnych komunikatów
 • Indywidualny styl rozwiązywania konfliktów a postawa asertywna

5. Budowanie dobrych stosunków i szukanie porozumienia

6. Specyfika rozmowy telefonicznej

7. Zasady planowania i organizacji pracy:

 • Zarządzanie czasem, zadaniami
 • Ustalanie priorytetów
 • Przeszkody w efektywnym wykorzystaniu czasu

8. Skuteczna walka ze stresem

9. Obsługa klienta wewnętrznego i zewnętrznego

10. Organizacja zebrań, konferencji, spotkań

11. Organizacja i kontrola pracy z dokumentami

12. Tworzenie profesjonalnych prezentacji

13. Etykieta biznesu:

 • Dobre obyczaje
 • Powitania, tytułowanie
 • Organizacja przyjęć
 • Sztuka dyplomacji na co dzień

14. Podsumowanie


Metody i środki szkolenia:

 • praca indywidualna i grupowa
 • dyskusja
 • ćwiczenia praktyczne

Szkolenie: Profesjonalna Asystentka

Czas trwania: 14 godzin


Cena:

Podstawowa cena 750 zł/osoba


Termin szkolenia:

do uzgodnienia


Zapisz się na szkolenie: Profesjonalna Asystentka

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon komórkowy

Dodaj CV

Podziel się ze znajomymi!