Franczyza – wady i zalety

franczyza

Posiadanie własnej firmy jest marzeniem nie jednej osoby. Jednym z czynników jest problem ze znalezieniem pracy, chęci niezależności, pragnienia poprawy swojej sytuacji materialnej. Założenie własnej firmy jest bardzo dużym wyzwaniem ze względu na nie pewna sytuację gospodarczą oraz przeszkody związane m. in. biurokracją, nie znajomością rynku, czy tez z wysokimi kosztami prowadzenia działalności. 

Franczyza to model biznesowy polegający na zawarciu umowy pomiędzy dwoma podmiotami gospodarczymi – franczyzobiorcą, a franczyzodawcą. Celem współpracy jest osiągniecie korzyści przez obie strony.

Czym jest Franczyza?

Franczyza to sposób prowadzenia działalności gospodarczej. Występuje w niej plany do zrealizowania pomiędzy franczyzodawcą a franczyzobiorcą. Pisemna umowa określa ich wzajemną współpracę. Franczyza to możliwość prowadzenia własnego biznesu z wykorzystaniem znanego logo. Jest to ciekawa alternatywa dla rozpoczynających działalność gospodarczą – możliwość pracy pod znaną marką partnera biznesowego. Franczyza ma swoje zalety i wady, zarówno dla znanej marki, jak i franczyzobiorcy.

 

Franczyza – zalety z perspektywy franczyzobiorcy:

 • Gotowe i sprawdzone rozwiązania.
 • Możliwość korzystania z autoryzowanej dystrybucji.
 • Relatywnie niski wkład kapitałowy w porównaniu do rozpoczęcia działalności w tej samej branży na indywidualnych zasadach.
 • Brak doświadczenia nie stanowi przeszkody przy rozpoczęciu działalności.
 • Korzyści marketingowe.
 • Specjalistyczne szkolenia zmniejszają trudności okresu początkowego.
 • Przewidywalność zysków.
 • Możliwość kupowania produktów po niższej cenie.
 • Niskie koszty reklamy ogólnokrajowej.
 • Znana nazwa firmy i renoma systemu ułatwiają przebicie się na rynku.

Franczyza – zalety z perspektywy franczyzodawcy:

 • Rozbudowa kanałów dystrybucyjnych.
 • Wejście na nowe i nieznane rynki.
 • Brak konieczności zarządzania personelem.
 • Stałe zasilanie finansowe; franchisobiorcy wnoszą opłaty za licencje.
 • Szansa rozwoju na dużym rynku nie ponosząc kosztów związanych z rozbudową swojej firmy i obniżając koszty administracyjne.
 • Powoduje wzrost znaczenia pojedynczej marki w gospodarce.

 

Franczyza – wady z perspektywy franczyzobiorcy:

 • Uciążliwa kontrola ze strony franczyzodawcy.
 • Brak samodzielności w prowadzeniu biznesu.
 • Ograniczona samodzielność w podejmowaniu decyzji.
 • Często wysokie koszty przystąpienia i udziału w systemie:
 1. Opłata wstępna za udzielenie licencji.
 2. Opłata miesięczna, która ma kilka form. Oto najbardziej popularne.
  • Procent od obrotów placówki franczyzowej.
  • Procent od zysków placówki franczyzowej.
  • Stała opłata miesięczna w określonej kwocie.
 • Musi się podporządkować odgórnie narzuconemu systemowi.
 • Ma niewielki wpływ na rozwój.
 • Możliwość pojawienia się w umowie zapisu o prowadzeniu działalności na ściśle określonym terytorium.
 • Wysoki poziom kontroli.

Franczyza – wady z perspektywy franczyzodawcy:

 • Selekcja franczyzobiorców jest trudna.
 • Ponosi odpowiedzialność za całość systemu.
 • Posiada ograniczoną możliwość kontroli systemu.
 • Występowanie konfliktów.
 • Nieuczciwe wykorzystanie otrzymanej wiedzy.
 • Ryzyko osłabienia wizerunku.
 • Utrudnione zarządzanie siecią.

Prowadzenie działalności gospodarczej w systemie franczyzowym to skrzyżowanie własnego biznesu i pracy na etacie. Jako właściciel oddziału będziesz kimś w rodzaju dyrektora placówki, który zarządza swoją jednostką, ale również, jesteś zobowiązany dopasować się do strategii i planów franczyzodawcy. .

Warto przeczytać więcej o Franchisingu na największym portalu w Polsce, gdzie znajdziecie wszystkie potrzebne informacje.

Podziel się ze znajomymi!

Dodaj komentarz

Podpis *
Email *
Witryna internetowa